Máy quay video

Quay video trực tuyến miễn phí

Click here to start recording
00:00:00
Thuận
Thuận tiện và dễ sử dụng
Trang web này rất dễ sử dụng, và bạn sẽ biết làm thế nào để quay video, trong thời gian không. Các hướng dẫn được đề cập rõ ràng trên màn hình.
Kết
Kết quả chính xác
Trang web cung cấp kết quả chính xác và cung cấp những gì được người dùng mong đợi. Giao diện thân thiện với người dùng giúp quá trình dễ dàng hơn và không mất thời gian để xử lý dữ liệu.
An
An toàn và đáng tin cậy
Trang web của chúng tôi không sử dụng bất kỳ máy chủ nào và do đó không lưu trữ dữ liệu của người dùng. Các video đã quay an toàn 100% với người dùng.
Nhanh
Nhanh chóng và đáng tin cậy
Không cần đăng ký và bạn có thể hoàn thành công việc ngay lập tức. Trang web nhanh chóng và hiệu quả và cung cấp kết quả mong muốn.
Chất
Chất lượng trong kiểm soát của bạn
Kiểm soát chất lượng video đã quay của bạn bằng cách điều chỉnh độ phân giải trong cài đặt.
Hoàn
Hoàn toàn an toàn
Vì trang web hoạt động với các máy chủ đám mây, không có tệp nào được tải lên và dữ liệu của bạn an toàn.

Cách quay video

 1. Chọn micrô và thiết bị camera của bạn
 2. Nhấp vào nút ghi
 3. Nhấp vào điểm dừng sau khi bạn đã hoàn tất.
 4. Bây giờ bạn có thể phát, đặt lại hoặc tải xuống bản ghi của mình
 5. Hurray! tận hưởng dịch vụ của chúng tôi

Frequently Asked Questions

 • Will I be charged to use the website?

  Our website is absolutely free and you can use it as many times as you want. There is no free trial uses, after which you will have to pay for using our services. We won't charge you anything.


 • Will I have to create an account to use the services?

  Our website does not require you to sign up or create an account. The platform is absolutely free and you can record as many videos as you want.


 • Will my uploaded files be saved on the server?

  Our website works on cloud server and does not save your files. Your files will be completely safe with you, after you have recorded and downloaded your file.


 • Does it support both Android and iOS platforms?

  Yes, our website works on browser, and therefore supports both iOS and Android platforms. You can use our services easily on your mobile, on the go.


 • Can I use onlinevideosrecorder.com on any platform?

  Since our website is completely web-based and therefore provides cross-platform support. This means that our tool supports all versions of Windows. It not only works on windows operating system, but can work on any other operating system, that supports a browser. You can use our services for free on any version of windows.


 • Can I get a preview of my recorded video?

  Yes, you can preview your recorded video, after you have stopped recording.You can click on play video, to preview your recorded video. If you are satisfied with the content you can click on download and if you want to reshoot the video, you can click on the reset option.


 • I made a mistake and want to reshoot the entire video. What can I do?

  Once you stop recording the video, you will see three options, reset, play and download. You can use reset option to delete the current recorded video and click on the start recording option to reshoot the video.


 • What format does the video gets recorded in?

  All the videos get recorded and download in MP4 format. Once you have finished the recording, you can easily download the file and it will be saved in the MP4 format.


 • My inbuild mic doesn't work. What can I do?

  If your inbuild mic doesn't work and you want to record videos, you can use an external microphone, maybe connect earphones, and record videos. In the settings you can change the option of what microphone you want to use.


 • How do I record videos?

  You can record videos online by going to our website and clicking on start recording. You will be asked permission to access your camera and microphone, and you have to say yes, so that our website can use the camera for recording videos. To start recording, click on the red circle on the window and click on stop after you are done.


 • What is the quality of the recorded video?

  You can select the quality of your videos, as per your requirement. OnlineVideosRecorder allows you to set the quality of videos as per your choice, that you can change in the settings.


 • What are the resolutions available?

  The resolutions available are 720p, 640p, 480p, 320p, 240p and 144p. Higher resolution will have better quality and vice versa.


 • What can I do, if i was to record videos using a webcam?

  You vcan change the camera that you want to use in the settings. Onlinevideosrecorer.com allows you to select the preferred camera, and use that to record videos. Go to settings and select the camera from the drop down menu.


rating-img
Rate this tool
5.00/5   1 votes